Vedení účetnictví a daňové evidence

 • Zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
 • Zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty, včetně souhrnných hlášení
 • Zpracování ostatních daní (daně z příjmů, silniční daň, daň z nemovitosti, darovací daň aj.)
  • Roční účetní závěrka včetně daňového přiznání, u OSVČ přehledy na SP a ZP
  • Informační servis ohledně termínu placení daní
 • Účetní poradenství
 • Příprava podkladů ke kontrole, k auditu
 • Zastupování na úřadech
 • Předávání výstupů dle přání klienta (např. výsledovky po střediscích a zakázkách)
 • Předávání dokladů v sídle vaší společnosti nebo dle vzájemné dohody
Účetnictví
Základní paušál do 100 dokladů za měsíc: 4.000,- Kč
Základní paušál do 150 dokladů za měsíc: 5.500,- Kč
Základní paušál do 200 dokladů za měsíc: 6.500,- Kč
za každých dalších 50 dokladů za měsíc: 1.000,- Kč
Evidence a přiznání DPH : 1.000,- Kč
Účetní závěrka, výkazy: 5.000,- Kč
Přiznání k dani z příjmu: 2.500,- Kč
 
Daňová evidence
Základní paušál do 50 dokladů za měsíc: 2.000,- Kč
Základní paušál do 100 dokladů za měsíc: 2.800,- Kč
Základní paušál do 150 dokladů za měsíc: 4.000,- Kč
za každých dalších 50 dokladů za měsíc: 1.000,- Kč
Evidence a přiznání DPH : 1.000,- Kč
Přiznání k dani z příjmu: 1.800,- Kč