Ostatní služby

Ostatní služby
Zastupování na úřadech a kontrolách: 300,- Kč/hod.
Svoz dokladů po Praze: zdarma
Ostatní služby podle rozsahu: dohodou